Telefon : +381 23 773 600

O Domu zdravlja

    Home / O Domu zdravlja

O Domu zdravlja

Dom zdravlja Novi Bečej osnovan je 1991. godine. Osnovna delatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na primarnom nivou. Sedište Doma zdravlja Novi Bečej je u Novom Bečeju, a u sastavu ima još dve Zdravstvene ambulante, u Kumanu i Bočaru i Zdravstvenu stanicu u Novom Miloševu. Ukupan broj stanovnika kojima se pružaju zdravstvene usluge je 23925, a teritorija koju pokriva Novi Bečej je 609 km2. Dom zdravlja je organizovan u pet službi u okviru kojih su odseci i odeljenja. Ukupan broj zaposlenih je 135.